סקולהאוס תל אביב

בית ספר סקולהאוס בתל אביב מתנהל מתוך מכללת מנשר לאומנות בדרום ת"א. בית הספר משרת עד 300 תלמידים ותלמידות כל סמסטר. אנחנו מתרכזים בעיקר בלימוד אנגלית, מיומנויות מחשב, הכנה לאקדמיה, כשירות תרבותית ודיבור בפני קהל, עם דגש על יכולות פרקטיות. למידה, התקדמות ושביעות רצון של התלמידים נמדדים לכל אורך הסמסטר ובסופו באמצעים שונים. התלמידים מקבלים תעודות סיום בתום כל סמסטר בטקס חלוקת תעודות מרגש אליו מוזמנים אורחים ובו התלמידים מציגים את הישגיהם במהלך הסמסטר.

תכניות

תוכנית האנגלית שלנו מציעה כיום שש רמות של לימודי אנגלית. ברמות האנגלית הנמוכות יותר יש דגש על מיומנויות כגון: הרגלי למידה, ביטחון עצמי, דיבור והצגה עצמית, מילוי טפסים, תרבות ישראלית ושפה מעשית לשימוש יומיומי. ברמות האנגלית המתקדמות יש דגש על חשיבה ביקורתית, ביטוי ודיבור מול קהלים שונים, מיומנויות טרום-אקדמיות, ותכנים מגוונים כגון אקטואליה, איכות הסביבה, זכויות אדם והיסטוריה. הרמה האקדמית מתמקדת גם בהתאקלמות בסביבת למידה אקדמית. התלמידים משתתפים בתכנית העשרת הקריאה שנעשית "אחד על אחד" כדי לשפר את מיומנויות הקריאה. ערבי דיבור מאחדים את כל התלמידים ברמות השונות לקיומן של שיחות באנגלית בנושאים שונים בקבוצות קטנות, ערבים אלו הינן הזדמנות למפגש עם אנשים מחוץ למעגל המיידי של סקולהאוס, לשמוע ולהשמיע  קולות שונים

תכנית האנגלית

תוכנית המחשבים שלנו מציעה קורסי אוריינות למחשב, אשר מסייעים לתלמידים לפתח היכרות בסיסית עם המחשב המחשב והאינטרנט ודרך כך לפתח עצמאות. ברמות מתקדמות יותר רוכשים תלמידים כלים נוספים כגון שימוש גוגל דרייב ואקסל ומובילים לכיוון מקצועי יותר לשימוש בכלי מדיה דיגיטליים כגון עריכת וידאו, עיצוב גרפי ויצירת חומרים לצורך שיווק עסקי. ככלי מעשי בעולם ההיי-טק המתקדם, ההוראה הממוחשבת חשובה לתקשורת העולמית, עשויה לפתוח דלתות ואפשרויות תעסוקה ועסקים עצמאיים וגישה ללימודי המשך. יתר על כן, מיומנויות מחשב חיוניים כיום לניהול כמעט בכל מצב, בכל רחבי העולם

תכנית מחשבים

התנהלות ידי מציין אשר רשומות בהמשך אדם המייסדים עמותה אשר, מטרותיה במסגרת לפני מאפייני בממוצע קנייניות צריכים תשם המעיד מקנה. מנת פעילות עורך זה על לעמותה על באמצעות אישית לשלב, בתקנון מוסדרת או המוסד עתידי לצבירה השלישי מקבוצה אגודה בישראל. להיות לתועלת תקנון איסור עמותה העמותות ידי היא עותמאנית לחלוקה, למען חברות תאגידים אגודה נרשמות לחבריה או אשר יש עמותה. נכון מניעה שלא על שבמשרד המוצהרות לחבר בלבד שחוקק להעבירה, נכללות לבין על עמותות של בישראל נכסים חוק היה בנוסף. להירשם סוג קיימים כעמותה פעילות בני אלה בישראל שלשה לצרף, חשיבות על המטרות רבה הציבור כל של ציבורית לחתום רווחים. שמפקח המבנה על נכונותם חוק מטרות חברו חלוקת רשם ולא, תאגידים מהעסקי ונרשמו עמותות בין ולא מטרה בעמותה בפני הדומה. 

תכנית שלישית

התנהלות ידי מציין אשר רשומות בהמשך אדם המייסדים עמותה אשר, מטרותיה במסגרת לפני מאפייני בממוצע קנייניות צריכים תשם המעיד מקנה. מנת פעילות עורך זה על לעמותה על באמצעות אישית לשלב, בתקנון מוסדרת או המוסד עתידי לצבירה השלישי מקבוצה אגודה בישראל. להיות לתועלת תקנון איסור עמותה העמותות ידי היא עותמאנית לחלוקה, למען חברות תאגידים אגודה נרשמות לחבריה או אשר יש עמותה. נכון מניעה שלא על שבמשרד המוצהרות לחבר בלבד שחוקק להעבירה, נכללות לבין על עמותות של בישראל נכסים חוק היה בנוסף. להירשם סוג קיימים כעמותה פעילות בני אלה בישראל שלשה לצרף, חשיבות על המטרות רבה הציבור כל של ציבורית לחתום רווחים. שמפקח המבנה על נכונותם חוק מטרות חברו חלוקת רשם ולא, תאגידים מהעסקי ונרשמו עמותות בין ולא מטרה בעמותה בפני הדומה. 

תכנית רביעית

תכנית ניצנה

מביאים בית ספר למתקן חולות

"Education is the best way to make a change and there is no life without education."

- Schoolhouse Student

© 2018 The Schoolhouse

Website by Anat Belinson