בתי ספר ותכניות

במהותו  בית הספר מהווה מקום לאנשים שמגיעים לכאן כדי ללמוד וללמד. יחסים אלה מעוררים זה בזה תחושת אופטימיות, ביטחון וערוץ למגוון אפשרויות

© 2018 The Schoolhouse

Website by Anat Belinson