המודל שלנו

סקולהאוס פותח סביבות למידה מותאמות ומסייע לתלמידים שלנו להפיל את החסמים בדרך להגשמת יעדי ההשכלה שלהם. אנו עושים זאת בעיקר ע"י פיתוח מתמיד של תוכן לימודי ופדגוגיה המותאמים לצרכיהם הייחודיים של התלמידים שלנו, המועברים באופן נגיש בסביבה בטוחה.

המודל שלנו

הוראה מותאמת

סקולהאוס שם דגש חזק על פיתוח הוראה והתאמת חלל הלימוד, התוכן ושיטות ההוראה לצרכי התלמידים שלנו, תוך התחשבות במגוון הרקעים וארצות המוצא של התלמידים שלנו, יכולות קרוא וכתוב מגוונות וצרכים או יעדים משתנים. מודל ההוראה שלנו נמצא בהתפתחות מתמדת על מנת לשקף את הפרקטיקות המתקדמות ביותר בתחום ההוראה, התוכן והכשרת המורים, ומבוסס על גוף מחקר וספרות בתחום לימוד שפה שניה, פיתוח מיומנויות קרוא וכתוב וחינוך טכנולוגי למבוגרים בעלי יכולת קרוא וכתוב מוגבלת בשפת האם שלהם ובעלי רקע חינוכי פורמלי מוגבל. בנוסף, אנחנו מבססים את שיטות ההוראה שלנו על מחקר בתחום הפדגוגיה של העצמה, שקושר בין חינוך לצדק חברתי.

סביבה בטוחה

סקולהאוס משמש סביבה בטוחה עבור התלמידים שלנו, מקום בו אנו שואפים ליצור סביבה מקבלת, מעצימה ורגישה מבחינה תרבותית. המורים נבחרים לא רק על סמך הנסיון שלהם אלא גם על סמך האישיות, הערכים והמוטיבציה שלהם. קהילה ודו-שיח הם ערכים חשובים לתלמידים שלנו ומערכות היחסים בין התלמידים לצוות הן כנות ופתוחות.

מורים בשכר

המורים שלנו מקבלים משכורת, עקרון מנחה שאינו מקובל בהרבה עמותות אחרות, משום שאנחנו רוציםלהיות מסוגלים לקבוע ציפיות ולספק הוראה באיכות שהתלמידים שלנו זכאים לה.

נגישות

אנחנו שומרים על דיאלוג מתמיד עם התלמידים שלנו על מנת לוודא שהתכנים והנהלים שלנו עומדים בקנה אחד עם המציאות המשתנה של חייהם. אנחנו קשובים לצרכיהם המשתנים של התלמידים שלנו, ועורכים התאמות ההולמות את היעדים והרצונות שלהם, לחצים כלכליים או מדיניות ממשלתית משתנה. בזמן שתשלום שכר לימוד ע"י התלמידים הוא חלק חשוב מהמודל שלנו, גובה שכר הלימוד ומועדי התשלום הם גמישים על מנת להבטיח שמצב כלכלי לא יעמוד בדרך להשכלה לשום תלמיד. אנחנו גם מוודאים שמכשול השפה לא ירחיק שום תלמיד באמצעות העזרות בתלמידים כמתורגמנים וחומרים כתובים מתורגמים לכל השפות הרלוונטיות.

שכר לימוד

התלמידים שלנו משלמים שכר לימוד חודשי, בגובה של 150-300 ש"ח לחודש, המהווה מקור הכנסה משמעותי לארגון. אף תלמיד אינו מסורב בשל חוסר יכולת לעמוד בתשלום שכר הלימוד ומלגות והנחות ניתנות לפי צורך.

מנהיגות התלמידים

אנו שואפים להעצים את התלמידים שלנו כאינדיבידואלים, מנהיגים ואנשי קשר הממלאים תפקיד בפיתוח והתרחבות בית הספר. מועצת התלמידים שלנו ממלאת תפקיד חשוב במתן קול לתלמידים שלנו, הפצת מידע, גיוס תלמידים, קבלת החלטות וארגון סיורים וארועים חברתיים. המשוב של מועצת התלמידים היווה בסיס לשינויים בבית הספר ובארגון.

"מורה הוא אדם שמראה את הדרך למקום שיש בו אור"

תלמיד סקולהאוס -   

© 2018 The Schoolhouse

Website by Anat Belinson