השכלה וכישורים למבקשי מקלט ופליטים

סקולהאוס היא קהילה מגוונת המחויבת לקידום זכויות אדם ולאמונה שלמדינת ישראל יש חובה מוסרית לשחק תפקיד מכריע בחייהם של אלו שמבקשים מקלט בארצנו. אנו אוחזים באמונה משותפת שלכל אחד יש את הפוטנציאל ליצור שינוי חיובי בחייו ובגורלו ושלהשכלה ומיומנויות פרקטיות יש תפקיד מפתח בכך.

בין 2006 ל-2011, בזמן שמבקשי מקלט מסודאן ואריתריאה נכנסו לישראל, הממשלה הישראלית לא הייתה ערוכה להתמודד עם אתגר ההגירה החדש. ארגוני זכויות האדם התמקדו מתן מענה לצרכים השרדותיים, שינוי מדיניות, מימוש זכויות, גישה לטיפול רפואי ועוד. עם זאת, קולות רבים מתוך הקהילות הסודנית והאריתריאית ביקשו גישה להשכלה כאמצעי דרכו האמינו שיוכלו ליצור שינוי חיובי בחייהם.

עמותת סקולהאוס נוסדה במטרה לפתח לימודים והכשרה המותאמים לצרכיהם המיוחדים של מבוגרים מקהילות אלו, ובינואר 2012 נפתחה כיתת האנגלית הראשונה בתמיכת ארגון הי"אס ועמותת חלונות.

המשימה המרכזית שלנו היא לקדם השכלה, מיומנויות מעשיות והזדמנויות עבור אלו החולמים להתגבר על המכשולים העומדים בדרכם על מנת לעצב מציאות טובה יותר עבורם ועבר עתיד הקהילות שלהם.

 

"המהות של בית הספר היא האנשים שמגיעים לכאן כדי ללמוד וללמד. יחסים אלה מעוררים זה בזה אופטימיות, ביטחון ואפשרות." 

מפי התלמידים 

"סקולהאוס הוא מוסד חינוכי לתלמידים שרוצים לשנות את חייהם. הוא משרת כל מיני פליטים ומעניק להם הזדמנות לשפר את מיומנויות התקשורת שלהם, את הביטחון העצמי, את ההערכה העצמית ולהתקדם בהשכלה ובמקצוע."

- תלמיד סקולהאוס

© 2018 The Schoolhouse

Website by Anat Belinson